PBM

Persoonlijke Berschermings Middelen (PBM) verplicht bij werkzaamheden waarbij de persoonlijke veiligheid in gevaar kan komen. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op onder meer vitale onderdelen als hoofd, ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk verminderen.


 


Persoonlijke beschermings middelen zijn er in drie categorieën:


Categorie I: persoonlijke beschermings middelen tegen lage risico's. Dit zijn middelen die zonder enige deskundigheid en zonder hulpmiddelen bescherming bieden. Bij falen van de bescherming door deze middelen kan een gering en oppervlakkig letsel optreden. De fabrikant stelt van elk product een technisch dossier samen en bewaart deze ten minste 10 jaar na productiedatum. Voorbeelden van persoonlijke beschermings middelen uit risicoklasse I zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen.


Categorie 2: persoonlijke beschermings middelen tegen middelhoge risico's. Dit zijn middelen die niet onder risicoklasse I vallen en waarbij de fabrikant ervoor moet zorgen dat de middelen voldoen aan bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. De fabrikant zorgt behalve voor het technisch dossier (zie categorie I) ook voor een typekeur van elk product. De meeste persoonlijke beschermings middelen vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn een veiligheidsbril en veiligheidshelm.


Categorie 3: persoonlijke beschermings middelen tegen hoge risico's. Dit zijn complexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit klasse II extra eisen worden gesteld, zoals het geproduceerd moeten zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Een voorbeeld is een harnasgordel: een uitrustingsstuk dat bescherming biedt tegen vallen van grote hoogten.

Whatsapp
Whatsapp
Safety-Tools
Safety-Tools