NEN 3140

NEN 3140

Gereedschap keuren, in de praktijk wordt er vaak gesproken over het keuren van elektrisch handgereedschap. De juiste benaming hiervan is “elektrisch arbeidsmiddel”. Alle elektrische arbeidsmiddelen die bedrijfsmatig worden gebruikt waar een stekker aan zit dienen gekeurd te worden. Het keuren gebeurt volgens de NEN-3140 norm.


De keuring van elektrische arbeidsmiddelen komt voort uit diverse wet- en regelgeving; VCA, ISO, ARBO-wetgeving en arbeidsinspectie. Als u of u bedrijf niet voldoet aan de eisen volgens de NEN-3140 norm is dit strafbaar. Het doel van de keuring is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren voor de persoon die er mee werkt of zijn directe omgeving. 


Volgens de NEN-3140 norm moeten elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden gekeurd, dit is afhankelijk van de frequentie dat het arbeidsmiddel wordt ingezet en in wat voor omstandigheden, binnen of buiten. JRaafs Safetytools adviseert om u arbeidsmiddelen jaarlijks te laten controleren / keuren, dit om gebreken vroegtijdig op te lossen.


Naast het keuren kunt u bij JRaafs Safetytools ook terecht voor het aan schaffen van nieuwe gereedschapen

Whatsapp
Whatsapp
Safety-Tools
Safety-Tools